Sun Microsystems

Sun Microsystems

Imię SUN pochodzi od chwili projektu systemu opracowanego dzięki Andy’ego Bechtolsheima gwoli Stanford University Network (Stanford University Network używa akronimu SUNet).

Założona w 1982 roku na mocy Vinoda Khoslę, Scotta McNealy’ego, Billy’ego Joya dodatkowo Andy’ego Bechtolsheima. Od 1986 spółka publiczna, notowana na giełdzie nowojorskiej. Dawniej jej symbol na NYSE – – był tłumaczony jako Stanford University Network Workstation. Od września 2007 roku, symbol ten został zastąpiony przez .

W kwietniu 2006 stanowisko dyrektora generalnego opuścił urzędujący od założenia firmy prezes Scott McNealy, ustępując na rzecz dotychczasowego COO, Jonathana Schwartza. McNealy pozostanie przewodniczącym rady nadzorczej. Zdaniem komentatorów, zmiana ta nie była radykalna, a liderzy ogłosili publicznie, że dotychczasowy kurs spółki zostanie utrzymany.

Według ogłoszonych 23 stycznia 2007 r. wyników finansowych za ostatni rok obrachunkowy, przychody korporacji wyniosły 13,8 mld USD.

Sun Microsystems
Sun Microsystems

27 stycznia 2010 roku Sun został przejęty przez Oracle za kwotę 7,4 miliardów USD na podstawie porozumienia podpisanego 20 kwietnia 2009 roku. W wyniku tego firma Sun Microsystems, Inc. zmieniła nazwę na Oracle America, Inc.

Produkty

Sun był producentem serwerów i stacji roboczych opartych na procesorze SPARC oraz procesorach AMD Opteron. Sławę przyniósł firmie oparty na Uniksie system operacyjny SunOS, później Solaris. Do ważnych produktów korporacji należy też rozwijany od 1995 r. język programowania Java. Po przejęciu niemieckiej firmy StarDivision w 1999 r. w ofercie firmy znalazł się także pakiet biurowy StarOffice.

Sun Microsystems
Advertisements