Podpisywanie kontraktów

Podpisywanie kontraktów
Podpisywanie kontraktów

Ambaras polega na tym, iż niemożliwe jest jednoczesne montaż podpisów a bez względu od chwili szczegółów protokołu następuje taki chwila, w którym jedna ze stron ma poprzednio niżej podpisany konwencja, druga przeciwnie zaś coraz go nie ma. Jeżeli a więc przerwie się komunikację, pagina posiadająca konwencja być może zależnie od chwili tego jakim sposobem jej będzie być odpowiednim obstawać, iż konwencja obowiązuje (albowiem ma podpisaną kopię), albo podobnie iż nie (albowiem pies z kulawą nogą dalszy jej nie ma).

Jednym spośród rozwiązań są kontrakty probabilistyczne, dokąd konwencja jest niżej podpisany jeno spośród jakimś prawdopodobieństwem. Jedna kierunek ma w owym czasie konwencja niżej podpisany spośród cokolwiek wyższym prawdopodobieństwem aniżeli druga. Badania wygląda następują

  • Konwencja jest dzielony na N podkontraktów, mających tę samą obiekt umysłowy spośród wyjątkiem numeru podkontraktu.
  • Podpisywane są podkontrakty po kolei. Jeżeli pagina zerwie skręcenie będzie dysponowała co co najwyżej jednym podkontraktem więcej aniżeli druga.
  • Gdyby chce się pobudzić konwencja, aż do którego nie ma się wszystkich podkontraktów, powinno się stworzyć pozór się aż do sędziego, jaki wylosuje kawałek podkontraktu, jaki obowiązuje gwoli danego kontraktu. Ewentualność iż wylosowano ów podkontrakt, jaki ma dopiero co aparat wynosi frac 1 N, czy jest nieco niewielka (acz jest owo jedynie liniowo nieco). W pozostałych przypadkach bądź obu uczestników ma adekwatny podkontrakt albo żaden z nich nie ma.

Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie uczestnika, któremu ufają oboje podpisujący. Procedura jest bardzo pros

  • Obu podpisujących wysyła podpisy zaufanemu uczestnikowi.
  • Kiedy zaufany uczestnik otrzyma wszystkie podpisy, rozsyła wszystkim tak podpisany dokument.
Podpisywanie kontraktów
Podpisywanie kontraktów

Podpisywanie kontraktów

Do najbardziej obiecujących rozwiązań należy optymistyczne podpisywanie kontraktów, w którym z zaufanego uczestnika korzysta się tylko w przypadkach wystąpienia problemów, prawidłowy przebieg podpisywania przebiega jednak bez niego.

Podpisywanie kontraktów
Advertisements