Joram (król Judy)

Joram, Jehoram – forma biblijna, koronowany władca Judy.

Był najstarszym synem Jozafata króla Judy a mężem Atalii, córki izraelskiego króla Achaba. Po śmierci ojca został królem Judy. Panował bodaj w latach 848-841 p.n.e.James B. Pritchard, Okazały Atlas Biblijny, Firma wydawnicza Wydawnicza "Vocatio", Gród nad Wisłą 1994, ISBN 83-85435-47-6, s. 9; Pius Czesław Bosak, Postacie Nowego Testamentu…, s. 396..

Po objęciu władzy kazał dokonać mordu swoich sześciu braci dodatkowo kilku książąt izraelskich. Zbyt sprawą żony był podległy na wpływy pogańskie.

Zbyt panowania Jorama Edom wyzwolił się spod panowania Judy. W ostatnich latach panowania Jorama Filistyni a Arabowie najechali Judę, biorąc aż do niewoli synów Jorama (spośród wyjątkiem najmłodszego Ochozjasza).

Zmarł w wyniku choroby trapiącej go przez dwa ostatnie lata życia. Został pochowany w Jerozolimie.

Po śmierci Jorama rządy objął jego syn Ochozjasz.

Advertisements